Nejbližší akce

25.05.2024

AIR RACES BRNO 2024

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

Pravidla kategorie Peanut Antique

Idea

Peanut Antique - logo design: R.Gregovský (c)

Jedná se o "oříšky" (makety skutečných letadel s gumovým pohonem o max. rozp. 330 mm nebo max. délce 229 mm) charakterisované především předlohami z období Pionýrských let, První války a Zlaté éry. (Typy s jiným než plátěným potahem jsou méně vhodné, ale možné.) Model musí být balsové konstrukce potažené předem obarveným nebo potištěným papírem, potah je dvojstranný, nesmí být stříkán barvou ani natírán pigmentem přidaným do laku. Části z plné balsy je možné namořit, nesmí však zaniknout struktura materiálu; vzpěry, kožený lem, jemně propracované detaily, pneumatika na kolech, maketa motoru, výplety atd. obarví každý jakkoliv dle uvážení. Obtisky není povoleno použít. Vše jen z papíru! Další zjednodušení (konstrukce, detaily) ve vhodné míře poslouží k nízké váze a létavosti modelu. Důležitým důsledkem je malá pracnost a tedy větší možnost laborování s různými předlohami. (Stavebnic se dá sehnat také spousta.) To nikomu ovšem nebrání, aby maketu postavil přesně a prosvítající desítky položeber a výpletů nechal zazářit v plné kráse.

Radek Gregovský dodává:

Nejedná se o degradaci kategorie, ale o její obohacení. Jak může obohatit PEANUT ANTIQUE špičkového modeláře? Každý z nás má vybráno nesčetně éráků, které nikdy nemůže stihnout ulepit. A co je lákavých prototypů, vícemotoráků a různých pseudoletadel, do kterých se nikdy nepustí, protože má nejistý výsledek a pochybnosti, zda to vůbec je schopen zalétat. Dvěstě hodin do takového éra nikdo nedá, ale dva týdny oddychovky rád a ještě si u toho ověří teorii nastavení apod. Co můžou v PEANUT ANTIQUE nalézt začínající nebo méně zkušení modeláři? Právě zkušenosti! Krvácí mi srdce, když letu nezkušený modelář po dvou měsících práce donese špičkově vymakaný model včetně nástřiku a o vaze 13-15g bez gumy; většinou takový model má jepičí život: první start a následné mrskání o zem. A právě PEANUT ANTIQUE je dobrým řešením, kde můžete získat základní zkušenosti nebo se posunout dál. Proč nedojet na soutěž s kufrem oříšků a jedním antique? První ročník bude zahájen v Teplicích 2009, dost času si něco ulepit. Těším se!

Liga

Během roku proběhne čtyři, pět kol. (Teplice, Berouny a jedno venkovní kolo v Rakovníku.) Počítat se budou dva nejlepší výsledky, proto se soutěžící nemusí účastnit všech pěti. Účast v Teplicích, kde bude oficiálně zahájeno první kolo a proběhne bodování, je pro soutěžícího povinná. Soutěžící může přihlásit dva modely rozdílných typů na celý rok. Statické bodování proběhne první a poslední kolo. Model se samozřejmě během soutěží může opravovat, nesmí se však vyměnit. Pokud má modelář z jiného koutu republiky možnost účastnit se PEANUT ANTIQUE pouze v Teplicích, může zalétat první kolo a nechat si obodovat model, pak formou Postal Contest zašle z některé jiné veřejné halové soutěže výsledný čas ze dvou letů. (Sportovní komisař a svědek čas podepíší.) Nebude-li moci přijet na závěrečné kolo, bude ke statickému hodnocení automaticky přičtena penalizace 20%, ale i tak bude možné se probojovat na přední příčky nebo i vyhrát. Další možnost je nechat model letět Proxy (v zastoupení). V takovém případě se zástupce musí účastnit přímo na námi pořádaném kole. S vybraným typem lze soutěžit pouze jeden ročník PEANUT ANTIQUE, pak se s modelem můžete účastnit v klasických soutěžích a doufejme i ve "Veterán PEANUT ANTIQUE Contest", dojde-li věc do zdárného konce.

Hodnocení

Uvědomujeme si, že mnohá zjednodušení pravidel nevedou k cíli - k vytvoření podmínek pro konkurenceschopnost mnoha typů. I česká národní pravidla s velmi dobrým výpočtem koeficientu letových bodů (takzvaná "Alferyho pravidla") zjednodušením nevýhod typů dávají prostor ke kličkám a "chytračení"; pokusili jsme se proto tato pravidla upravit a nahradit modelové příklady (plovákáč, létací člun, kachna...) skutečnými nevýhodami některých typů letounů. Jako typ bez nevýhod s "akorát" proporcemi jsme zvolili Piper Cub, který je též měřítkem normálu pro velikosti ocasních ploch, vzepětí a štíhlosti křídel. Příklad: kdo si postaví Fokkera D.VII a zvětší vzepětí na úroveň vzepětí Piperu, nezaznamená za to v trojpohledu bodovou ztrátu, ale nebude ani bonifikován za dodržení nulového vzepětí; podobně je to s velikostmi ocasních ploch a štíhlostí křídel. Pro bonifikaci krátkého svazku, krátkého čumáku, velkého odporu atd. jsou zvolené také příslušné typy - viz tabulka bonifikace. Tímto řešením též odpadá penalizace. Protože bude nutné pravidla vyzkoušet v praxi, vyhrazujeme si "manipulační prostor" na úpravy. Kdo bude mít podnětné návrhy, jistě na fóru minimaket dá vědět :-)

Pořadatel určí nejméně dva bodovače, kteří společně provádějí stavební hodnocení a nadhodnocení podle bodovací tabulky - k ruce mají trojpohled Piper Cubu s rozpětím 330 mm a charakteristickými nákresy částí letounů, které jsou potřeba k bonifikaci, vše odhadem, nic se neměří. Mezi statickým hodnocením a lety nesmí být vyměněna či sňata žádná část modelu. (Zatažený podvozek hodnocen v trojpohledu jako chybějící.)

Soutěžící má pro každý model tři soutěžní lety se dvěma pokusy (pokus je let kratší než 15 s). Pro letové hodnocení se započítává nejdelší let. Za start se země se k dosaženému času přípočítává 5s.

Celkové hodnocení
součet letové a statické části.

Podklady
Přesný název letadla, případně stručný popis; přesný třípohledový výkres skutečného letadla v rozměrech nejméně polovičních oproti modelu; fotografie skutečného letadla se shodným či velmi podobným zbarvením a barevný popis či trojpohled nebo bokorys; uvedený původní zdroj je slušností.

Stavba
Model je hodnocen dle trojpohledu a následující tabulky, pro zjednodušení je jednotka hodnocení 5 bodů, v případě nerozhodnosti může bodovač škálu (5, 10, 15, 20) zjemnit.

Položka bodováníBodyPoznámka
Bokorys 20 jiná velikost vrtule a zvětšení směrovky o 10% nebo do velikosti směrovky Piperu tolerováno
Půdorys 20 jiná velikost vrtule, zjednodušená konstrukce křídla a zvětšení výškovky a hloubky křídel o 10% nebo do velikosti výškovky a hloubky křídla Piperu tolerováno
Čelní pohled 20 jiná velikost vrtule, absence výpletů a zvětšení vzepětí do vzepětí Piperu tolerováno
Tvarová podobnost částí letounu s přihlédnutím ke složitosti typu a celkový dojem 20 Zde se může hodnotit přílišné zjednodušení nebo naopak přesné dodržení konstrukce, projeví-li se to nějak na charakteristických tvarech letounu, detaily nehodnoceny zvlášť (propracovanost), ale jako součást trojpohledu (tvar a umístění)
Shoda imatrikulace a zbarvení; čistota stavby 20 Nehodnotí se shoda odstínů, pouze umístění a tvar barevných polí, pracnost může být zohledněna bodovačem sběhlým v "klasických" technikách barevného potahu i technice tiskové přípravy

 

Bonifikace:
Dle následující tabulky, pro zjednodušení je jednotka bonifikace (není-li v poznámce uvedeno jinak) 5 bodů, v případě nerozhodnosti může bodovač škálu (5, 10, 15, 20) zjemnit. Výpočet letových bodů je dle Alferyho vzorce √((100+2B)xL), kde B je bonifikace (součet) a L doba nejdelšího letu v sekundách.

Položka bonifikace Body Poznámka
Dodržení malé výškovky, malé směrovky, malého vzepětí, malé hloubky křídla 5+5+5+5 znatelně menší než Piper Cub (Avro 504K - štíhlost křídla; Fokker D.VII - téměř nulové vzepětí)
Krátký čumák, extrém 5, 10 Zřetlně kratší než Piper Cub, extrém - Nieuport 11 apod.
Dvoumotorák, každý další motor 10, 5 motor se musí významně podílet na tahu
Omezená délka hl. svazku, za každý další 10, 5 Airco DH-2 a méně, motor se musí významně podílet na tahu alespoň polovinu letu
Omezený průměr hl. vrtule, za každou další 10, 5 Např. Avro 504K (lyže), hydroplán (plováky); motor se musí významně podílet na tahu
Tlačná hl. vrtule, za každou další 10, 5 motor se musí významně podílet na tahu
Dvouplošník, každá další plocha 10, 5 Bodovač může zvážit i velikost jiných ploch u netradičních konstrukcí letounu
Zvláštní uspořádání a poměr nosných a ocasních ploch 5-20 Příklady: kachna Bleriot XXV nebo samokřídlo Boeing bez ocasních ploch: 20, samokřídlo Lippisch Storch s trupem a směrovkou: 10, Mignet "Nebeská blecha": 5
Oválný trup či jiné oválné části 0-10+5 Trup před těžištěm max 2 body, za těžištěm 2 body za každou čtvrtinu trupu (min. 3 pomocné podélníky) nebo 1 bod (1 a 2 pomoc. podélníky); oblé plováky, motorové gondoly apod. - max 5 bodů za všechny
Zdroje odporu 0-20 5 za každý plovák, 5 za "chmelnici" (DH-2), 10 za složitější (Gotha), pár bodů dle úvahy za rozměrný hvězdicový motor (Dr.1), chladiče, statické makety motorů, bomby, rakety, vícenás. ocasky, kalhoty atd.
Další nevýhody typu 0-10 Příklad: hlavní motor je daleko od osy letounu (létající čluny, nesymetrické letouny apod.).

 

Autoři pravidel pro Peanut Antique:

[R. Gregovský a R. Pajas]